ความสำคัญของcctv

cctv

ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไข หากเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ ขึ้นมาเราไม่อาจจะเอาสิ่งดีๆ กลับคืนมาอีกได้

ในสังคมปัจจุบันที่ถูกบีบคั้นด้วยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ผู้คนตกงานสูงจนบางคนไม่มีทางเลือก สุดท้ายต้องหันไปประกอบการอาชญากรรม ขโมยทรัพย์สินตามบ้านเรือน ซึ่งสร้างปัญหามากมายตามมา ผู้คนต่างเป็นกังวลใจจนมีผลต่อการทำมาหากิน

หลายๆ ท่านอาจจะตั้งคำถามว่า “ถ้ามีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใดมาคอยสอดส่องดูแลทรัพย์สินของเราแทนเราได้ คงจะดีไม่น้อย” และแล้วการรอคอยของท่านก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว โดยจะเข้ามาทำหน้าที่สอดส่องดูแลแทนสายตาของท่าน ที่ไม่ต้องมานั่งเฝ้าให้เสียเวลา สิ่งที่จะกล่าวถึง คือ cctv นั่นเอง

เทคโนโลยี cctv จริงๆ แล้วเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1942 ในประเทศเยอรมันนี ซึ่งเน้นใช้ในวงการทหารช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมามีการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการสอดส่องดูแลเรื่องผู้ก่อการร้าย ในช่วงปี 1968 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
cctvเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างสูง ซึ่งนอกจากจะมีความจำเป็นต่อการป้องกันอาชญากรรม การลักขโมยทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะไม่มีผลโดยตรงแต่อย่างน้อยก็เป็นการขู่ให้ผู้ที่กำลังจะกระทำความผิดได้เกรงกลัวบ้าง หรือถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการจับกุมและดำเนินคดีต่อไปได้

นอกเหนือจากนี้ cctv ยังครอบคลุมการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ การควบคุมระบบการจราจรให้เอื้อประโยชน์ต่อสภาพการไหลเวียนและลดอบัติเหตุ รวมถึงการติดตั้ง cctv เพื่อป้องกันการสูญเสียรั่วไหลในจุดเสี่ยงที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้บ่อยๆได้

cctv ยังครอบคลุมการใช้ประโยชน์ในวงกว้างไปสู่ เรื่องของการช่วยระแวดระวังพี่เลี้ยงที่เราจ้างมาดูแลลูกหลานของเรา ว่ามีพฤติกรรมดูแลใส่ใจลูกหลานของเรามากน้อยเพียงใด และในส่วนของการควบคุม ดูแลพฤติกรรมของพนักงานในบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เราสามารภติดตั้ง cctv เพื่อสังเกตพฤติกรรมเพื่อนำมาประเมินผลเรื่องบุคลากรต่อไปได้

หากเรามองว่าการติดตั้ง cctv คือค่าใช้จ่ายทีต้องจ่ายมากเกินไป แต่หากท่านลองไตร่ตรองดูให้ดีว่า หากไม่ติดตั้ง cctv จะเสียอะไรไปบ้าง? แน่นนอนว่าสิ่งที่เสียไปหากเราไม่ติดตั้ง cctv อาจจะเสียมากกว่าที่เรากลัวเสียอีก เข้าทำนอง “เสียน้อยเสียมาก เสียยากเสียง่าย”

โปรดอย่าลังเลที่จะตัดสินในลงทุนอะไรสักอย่าง เพื่อรักษาสิ่งที่มีค่าที่คุณครอบครองอยู่กับเราให้นานเท่าที่เราได้พยายาม อดทน ฝันฝ่าให้ได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมา ตัดสินใจที่จะติดตั้ง cctv เพื่อรักษาสิ่งที่ควรค่าจะอยู่กับเรานานๆกันเถอะ