Category Archives: อุปกรณ์กล้องวงจรปิด

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด คือ หนึ่งในระบบรักษาความปลอดภัย ใช้ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้น ให้เราสามารถตรวจตาเฝ้าระวังทันที ตลอดจนแสดงภาพเหตุการณ์ย้อนหลัง เพื่อดู วัน เวลาและสถานที่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ห็สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้บันทึกภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ด้วยกล้องวงจรปิด

ความเป็นมาของกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดได้รับการออกแบบคิดค้นและเพื่อดูการทำงานของขีปนาวุธในเยอรมัน (V2-Rockets) แต่ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย แล้วด้วยความสามารถในการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ทำให้กล้องวงจรปิดได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธนาคาร,ถนนหนทาง, สถานที่ราชการ,โรงเรียน, ที่สาธารณะ และ ร้านอาหาร ตลอดจนห้างสรรพสินค้าต่างๆ ด้วยศักยภาพการทำงานที่สูงจึงเข้ามามีบทบาทในอาคารบ้านเรือน หอพัก คอนโดมิเนียม

ส่วนประกอบของกล้องวงจรปิด

กล้องบันทึกภาพ ( Camera ) หน้าที่คือ ถ่ายทอดสัญญาณภาพ

จอแสดงภาพ ( Monitor ) ทำหน้าที่แสดงสัญญาณภาพต่าง ๆ ที่ถ่ายได้

เลนส์ ( Lens ) เป็นตัวกำหนดมุมมองในการรับภาพ

อุปกรณ์บันทึกสัญญาณภาพ ทำหน้าที่ คือ คอยเปลี่ยนสัญญาณจากที่เป็นภาพแล้วจัดเก็บ ฮาร์ดดิสก์

Cable and Connector หรือ สายสัญญาณภาพและขั้วต่อสาย

เครื่องควบคุมและสลับสัญญาณภาพ หรือ Multiplexer

อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เช่น Joy Stick ,Control Software ,Fiber Optic หรือ  Pan – Tilt Unit

กล้องวงจรปิดที่ดีเป็นอย่างไร

  • ต้องสามารถตรวจตราพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างครอบคลุม
  • มีประกันและบริการหลังการขาย
  • ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • ง่ายการบำรุงรักษา 
  • เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุที่ทนทาน
  • มีฟังก์ชันที่ทันสมัย

เรื่องน่ารู้! เพื่อการติดตั้งระบบอุปกรณ์กล้องวงจรปิดพื้นฐาน

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด

อุปกรณ์กล้องวงจรปิดหรือตาที่สาม ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดูแลความปลอดภัยและตรวจตราอาณาบริเวณอย่างแพร่หลายทั่วทุกมุมโลก